Simpozij trajnog usavršavanja liječnika prve kategorije s međunarodnim sudjelovanjem „DEMIJELINIZACIJSKE BOLESTI U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI“

Opis

Ove godine slavimo jubilarnu 5. godišnjicu našeg neuropedijatrijskog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem “Demijelinizacijske bolesti u
djece”.

Stručno usavršavanje namijenjeno je liječnicima, posebice subspecijalistima pedijatrijske neurologije, specijalistima neurologije i pedijatrije,
oftalmolozima, specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije i obiteljske medicine, psiholozima, logopedima te specijalizantima svih specijalnosti, kao i fizioterapeutima, radnim terapeutima i drugim stručnjacima u području zdravstva i odgoja i obrazovanja koji se bave djecom oboljelom od demijelinizacijskih bolesti.

Cilj stručnog usavršavanja je senzibiliziranje stručnjaka različitih područja za ovu skupinu bolesti čija je incidencija u stalnom porastu, a u svrhu što cjelovitije skrbi o bolesnicima koji se sve češće prezentiraju u
dječjoj dobi. Osim prenošenja najnovijih spoznaja o demijelinizacijskim
bolestima u dječjoj dobi želja voditeljica i predavača je ostvarivanje bolje suradnje različitih struka koja nadilazi dobnu strukturu bolesnika obzirom da se često radi o kroničnim bolestima.

Polaznici će dobiti ECTS bodove Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Stručno usavršavanje bit će prijavljeno za bodovanje u strukovnim
komorama.

Organizacijski odbor

Prof.dr.sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr. med.
Jadranka Sekelj Fureš, dr. med.
Izv.prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim. dr. med.

Organizatori

Sponzori

Predavači po abecednom redu

Prof.dr.sc. Azra Alajbegović, prim.dr.med.
redovni profesor neurologije u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu;
Privatna Neurološka ordinacija Alajbegović
Sarajevo; Članica AAN, Udruženja neurologa BiH i stalni sudski vještak iz oblasti medicine, neuropsihijatrija MZ BiH; Suradni
član Akademije znanosti i umjetnosti BiH.

Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, prim.dr.med.
specijalist neurologije, subspecijalist neuroimunologije, radi na Klinici za neurologiju, voditeljica Zavoda za neuroimunologiju,
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo, prim.dr.med.
specijalist neurologije, subspecijalist neuroimunologije, voditeljica Zavoda za neurorehabilitaciju i neuroimunologiju KBC
Osijek, redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Osijeku, voditeljica „Referentnog centra za neurorehabilitaciju“ Ministarstva zdravstva RH

Ivana Đaković, dr.med.
specijalist pedijatrije, subspecijalizant pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinke za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Izv.prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim.dr.med.
specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Poliklinika za dječje bolesti Helena, Zagreb, voditeljica „Referentnog centra za rast i razvoj djece“ Ministarstva zdravstva RH

Prim.dr.sc. Tereza Gabelić, dr.med.
specijalist neurologije, Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Tonći Grmoja, dr.med.
specijalist radiologije, subspecijalist dječje neuroradiologije, Klinika za dječje bolesti, Zagreb, Klaićeva 16, Zavod za dječju radiologiju

Prof.dr.sc. Mario Habek, dr.med.
specijalist neurologije, subspecijalist neuroimunologije, Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, nastavnik
Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu

Izv.prof.dr.sc. Radenka Kuzmanić Šamija,
prim.dr.med. specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Zavod za dječju neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju
KBC-a Rijeka, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Lana Lončar, dr. med.
specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinke za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Josipa Pap, med.sestra
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za pedijatriju, Odjel i Poliklinika za dječju neurologiju, Klinke za dječje bolesti Zagreb,
Klaićeva 16.

Sanja Pejić-Roško, dr.med.
specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinike za dječje bolesti Zagreb, doktorandica Medicinskog fakulteta u Osijeku

prof.Silvija Philipps Reichherzer
psihologinja, AMI Montessori special educator 3-6; Marte Meo licence supervizor; instruktor SI pedagogije

Andrijana Pilon Far, dr.med.
specijalist pedijatrije, subspecijalizant pedijatrijske neurologije, Odjel dječje neurologije Klinke za dječje bolesti Zagreb

Prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med.
specijalist pedijatrije sa užim specijalizacijama iz neuropedijatrije i neonatologije, pročelnik Zavoda za dječju neurologiju i
dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju
KBC-a Rijeka i voditelj „Referentnog centra
za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne
dobi“ Ministarstva zdravstva RH

Prof.dr.sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr.med.
specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije, Zavod za
fizikalnu medicinu i rehabilittaciju, KBC
Rijeka, Pročelnica Katedre za neurorehabilitaciju, Medicinski fakultet Sveučuilišta u Rijeci

Jadranka Sekelj Fureš, dr.med.
specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije, voditeljica Odjela dječje
neurologije Klinike za dječje bolesti Zagreb,
doktorandica Medicinskog fakulteta u Osijeku

Akademik Osman Sinanović
Profesor emeritus neuropsihijatrije – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Medicinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet
Sarajevska škola nauke i tehnologije; Gostujući profesor na Sveučilištu u Osijeku.
Radi u privatnoj praksi u Poliklinici Medical Irac Tuzla, MHS ambulanta Sarajevo,
Poliklinika „Dr. Kamenjašević“ Brčko, Dijagnostički centar „Dr Brkić“ Doboj. Potpredsjednik Medicinske akademije nauka Bosne
i Hercegovine. Počasni član Hrvatske medicinske akademije; Redovni član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni
i Hercegovini/Voditelj razreda za medicinske nauke IANUBIH, Član Borda direktora Akademije za multiplu sklerozu (Inter University Center Dubrovnik); Board of Trusties Internacionalnih neuropsihijatrijskih
kongresa u Puli; Počasni član Gaetano Conte Academy (for striated muscle diseases),
Napoli, Italy; Potpredsjednik Udruženja neurologa u Bosni i Hercegovini; Član Borda
International Danube Neurology Association za Centralnu i istočnu Evropu.

Adelmo Šegota, dr.med.
specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalist reumatologije, Zavod
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC
Rijeka, nasl. asistent Katedre za neurorehabilitaciju, Medicinski fakultet Sveučuilišta u Rijeci

Dr.sc. Ana Tripalo Batoš, dr.med.
specijalist radiologije, subspecijalist dječje
neuroradiologije, Klinika za dječje bolesti
Zagreb, Pročelnica Zavoda za dječju radiologiju

Mjesto i vrijeme održavanja

01. ožujka 2024., Amadria Park Hotel Capital, Zagreb, Jurišićeva 22

Program

Letak s programom možete preuzeti ovdje

Prijava

Naknada za sudjelovanje – 50 Eura

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja naknade za sudjelovanje.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

IBAN HR1723600001101440593

Zadnji rok za prijavu 25.2.2024

Za više informacija molimo kontaktirajte:
Izv.Prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim.dr.med. 091/4600-138; vlasta.duranovic2@gmail.com