Supervizijski tjedan za stručnjake senzorne integracije

Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska

Vrijeme održavanja:

24.11.2014. – 29.11.2014.

Mjesto održavanja:

Centar Slava Raškaj, Nazorova 47, Zagreb

Program:
ponedjeljak do četvrtak 9.00 do 16.00 h, petak 9.00 do 18.00 h, subota 9.00 do 14.00

Od ponedjeljka do petka poslijepodne odvijat će se pregledavanje/supervizija video snimaka rada polaznika s djecom (o snimcima će se razgovarati, procjenjivati i razrađivati terapijski planovi, dogovarati postupci, pojedini postupci će se vježbati) Svaki će polaznik dobiti osobnu povratnu informaciju o svom radu.

Svakodnevno će se produbljivati teorijska i praktična znanja u području značenja propriocepcije u terapijskim postupcima, odnosa senzorne inttegracije i straha, senzorne integracije i agresije, a prema potrebama polaznika razmatrat će senzorna integracija u dojenačkom razdoblju i senzorna integracija u djece sa cerebralnom paralizom.

U petak poslijepodne odnosno subotu obrađivat će se posebna tema ”Poremećaji regulacije dojenčeta” s prikazima slučajeva – dijagnostičkih postupaka i terapijskih intervencija