Marte Meo za praktičare

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
Klinika za dječje bolesti Zagreb
MARTE MEO INTERNATIONAL
Eindhoven, The Netherlands
Vrijeme održavanja:
23.10.2008. – 02.06.2009.
Mjesto održavanja:
DV Potočnica, Ulica Grada Vukovara 18, Zagreb

Tečaj je namijenjen stručnjacima koji se bave odgojem djece (odgojiteljima, učiteljima  i članovima stručnih timova pedagoških ustanova) kao i onima koji se bave rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju (liječnicima, psiholozima, defektolozima, fizioterapeutima, radnim terapeutima)  i roditeljima.
Marte Meo je metoda optimalne potpore razvoju djeteta.  Putem video analize snimki svakodnevnih situacija interakcije podupiru se ”vlastitim snagama” prirodne komunikacijske sposobnosti. Po završetku usavršavanja polaznici će osposobljeni za  primjenu Marte Meo programa potpore komunikaciji i dobiti međunarodno priznate Marte Meo potvrdnice za Marte Meo  praktičare.

Voditeljica tečaja
Josje Aarts, Marte Meo edukatorica-supervizorica, voditeljica tečajeva za Marte Meo praktičare i terapeute, ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju, autorica Marte Meo priručnika za rad sa školskom djecom

Akademija za razvojnu rehabilitaciju nastoji domaćoj stručnoj javnosti prikazati i omogućiti najnovije učinkovite načine rada s djecom s teskocama u razvoju. Marte Meo program potpore komunikaciji prihvaćen je danas diljem svijeta u radu s djecom i osobama koje imaju otežanu komunikaciju.
Nakon video zapisa komunikacjskih interakcija provodi se  analiza komunikacijskih obrazaca i sažimanjem prisutnih pozitivnih momenata vodi se program modifikacije otežane komunikacije.
Promjena neprimjerenih obrazaca ostvaruje se vlastitim snagama osoba u interakciji pri čemu Marte Meo praktičar navodi i naglašava samo pozitivne momente u komunikaciji.
Više informacija na www.martemeo.com

2008 Prakticari