AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU

Tečajevi za profesionalno usavršavanje

Područja djelatnosti Aktivnosti i članstvo Ljetna akademija EACD

Područja djelatnostiLjetna akademija

Ljetna akademija je tradicionalno godišnje događanje koje organiziramo krajem kolovoza više od 20 godina. Nakon višegodišnjeg održavanja u Specijalnoj bolnici Kalos, Vela Luka, unazad nekoliko godina se održava u Zadru u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i Općom bolnicom Zadar.
Ljetna akademija obuhvaća nekoliko tečajeva na kojima je moguće sudjelovati pojedinačno ili u cijelosti. Uvijek pokriva više tema uz sudjelovanje stranih i naših stručnjaka.
Stručna usavršavanja Ljetne akademije su uvijek multidisciplinarna pa su i namijenjena različitim strukama, odnosno liječnicima, medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.
Upravo multidisciplinarnost se pokazala kao najbolji model prijenosa znanja i vještina na stručnjake koji rade u području dječje rehabilitacije jer se ni u svakodnevnom radu ne oslanja samo na jednu struku.

Pogledaj višeEACD


EACD (engl. The European Academy of Childhood Disability) je akademska udruga
stručnjaka koji rade s djecom s razvojnim teškoćama širom Europe. Trenutno ima preko 500
članova – liječnika, fizioterapeuta, radnih terapeuta, logopeda, psihologa, medicinskih sestara
i tehničara, socijalnih radnika, edukacijskih rehabilitatora.

Pročitaj više