In Memoriam – Miriam Brenčić – Cindrić

In Memoriam - Miriam Brenčić - Cindrić

Nakon višemjesečne borbe za život, 12. veljače 2023., u 47. godini života preminula je dr. Miriam Brenčić – Cindrić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije.

Miriam je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2000. godine. Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila je 2011. godine.

Nakon višegodišnjeg rada u Specijalnoj bolnici “Dr. Martin Horvat” u Rovinju, gdje jedno vrijeme obavlja dužnost v.d. ravnatelja bolnice, 2018. godine prelazi u Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC-a Rijeka te postaje voditeljica Odjela za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi. Također je bila naslovni asistent na Katedri za neurorehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Imala je značajnu ulogu u radu Akademije za razvojnu rehabilitaciju obnašajući dužnost županijskog SCPE koordinatora za Primorsko – goransku županiju, a bila je i Vojta terapeut te kandidatkinja za Vojta instruktora. Miriam je aktivno sudjelovala na brojnim edukacijama. ali i poticala svoje kolegice i kolege na sudjelovanje na raznim stručnim usavršavanjima. Autorica je brojnih radova iz područja dječje (re)habilitacije.

Svojim malim bolesnicima, njihovim roditeljima te jednako tako i svojim suradnicima, bila je uzor i netko tko je uvijek voljan pomoći u prevladavanju životnih teškoća. Pomaganje drugima bio je njen životni poziv, njena misija.

Draga Miriam, do nekog ponovnog susreta…

…doviđenja, draga, doviđenja;
Ti mi prijateljice jednom bješe sve.
Uručen rastanak bez našeg htjenja
Obećava i sastanak, zar ne?…

MIRIAM BRENČIĆ – CINDRIĆ (1976. – 2023.)