Vojta princip 2017 – primjena u ranoj terapiji dojenčadi, rehabilitaciji djece i mladih

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka Vrijeme održavanja: 07.12.2017. – 11.12.2017. Mjesto održavanja: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Odjel za fizioterapiju, Prilaz Gjure Deželića 79 Zagreb Radionica obnove znanja namijenjen je Vojta terapeutima i liječnicima. Ovim tečajem Akademija zaokružuje … pogledaj više

Vojta princip – primjena u rehabilitaciji poremećaja kretanja mladih i odraslih

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka Vrijeme održavanja: 04.03.2017. – 15.06.2018. Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima i liječnicima, članovima Akademije za razvojnu rehabilitaciju koji imaju dvije godine iskustva na poslovima … pogledaj više

Vojta princip – primjena u rehabilitaciji poremećaja kretanja mladih i odraslih

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka Vrijeme održavanja: 01.04.2016. – 01.06.2017. Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice Usavršavanje će se odvijati u trajanju od 240 sati u razdoblju od proljeća 2016 do ljeta 2017. Radi se … pogledaj više

Vojta princip u teoriji i praksi

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU Klinika za dječje bolesti Zagreb i Međunrodno Vojta udruženje. Siegen, Njemačka Vrijeme održavanja: 24.10.2015. – 24.10.2015. Mjesto održavanja: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb Obavijesni tečaj namijenjen je svima koji se bave djecom i odraslima sa poremećajima držanja tijela i kretanja, liječnicima, medicinskim … pogledaj više

Vojta koncept – primjena u ranoj terapiji dojenčadi i rehabilitaciji djece i mladih

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka Vrijeme održavanja: 23.04.2015. – 01.10.2016. Mjesto održavanja: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb Stručno usavršavanje je namijenjeno fizioterapeutima i liječnicima, članovima Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Ciljevi tečaja mogu se ostvariti samo … pogledaj više

Ljetna akademija 2014 – Halliwick terapijsko plivanje

ORGANIZATOR: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, KLAIĆEVA 16, ZAGREB I SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS, VELA LUKA VRIJEME ODRŽAVANJA: 25.08.2014. – 30.08.2014. MJESTO ODRŽAVANJA: SPECIJALNA BOLNICA KALOS, VELA LUKA Tečajevi Ljetne akademije 2014 namijenjeni su stručnjacima koji se bave djecom s neurorazvojnim odstupanjima (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, … pogledaj više

Temeljni NRT Bobath tečaj

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU Zagreb, Klaićeva 16 Centar za rehabilitaciju ‘SILVER’ Zagreb, Štefanovec 34 Vrijeme održavanja: 12.08.2013. – 17.01.2014. Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Goljak 2 Zagreb Centar Silver, Štefanovec 34 , Zagreb Stručno usavršavanje “Temeljni Bobath NRT tečaj” namijenjeno je liječnicima, fizioterapeutima, radnim … pogledaj više

Vojta koncept

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Siegen, Njemačka Vrijeme održavanja: 09.10.2013. – 09.10.2015. Mjesto održavanja: ”Mali dom” dnevni centar za rehabilitaciju djece, Baštijanova 1d , Zagreb Vojta-A-Kurs praktični dio (10 dana)09.10. – 18.10.2013 Vojta-B1-Kurs praktični dio (5 dana)20.02. – 24.02.2014 Vojta- … pogledaj više

Ljetna Akademija 2013 – Fizijatrijski problemi djece s cerebralnom paralizom

Organizator: AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klaićeva 16, Zagreb i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Vela Luka Vrijeme održavanja: 26.08.2013. – 30.08.2013. Mjesto održavanja: Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka Tečajevi: 26.08. – 27.08.13 Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom Yolanda Broek, terapeut govora i jezika, senior Bobath tutor (London) 28.08.13 … pogledaj više