Dojenče senzomotorički razvoj / odstupanja i mogućnosti prevencije i terapije

Organizator:
Gesellschaft für Sensorische Integration, Jean Ayres, Deutschland und International e. V. GSID®
i
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Vrijeme održavanja:
27.06.2016. – 01.07.2016.
Mjesto održavanja:
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb

Tečajevi:

27.06. – 28.06.16
Dojenče senzomotorički razvoj – prva dva dana
Carola Wiesbauer, PT, Vojta i NRT Bobath terapeut, SIAT instruktorica

29.06. – 01.07.16
Dojenče senzomotorički razvoj – zadnja tri dana
Carola Wiesbauer, PT, Vojta i NRT Bobath terapeut, SIAT instruktoric

Obavijest: stručno usavršavanje namijenjeno je liječnicima– specijalistima pedijatrije i pedijatrijske neurologije, neonatologije, psihijatrije i obiteljske medicine, primaljama, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, psiholozima, logopedima, defektolozima, edukacijskim rehabiliatatorima, odgojiteljima, socijalnim radnicima i roditeljima.
Više od jedne trećine ukupnog broja dojenčadi tijekom prve godine života pokazuje odstupanja u senzomotoričkom razvoju. Poremećaji senzomotoričkog razvoja utječu na sposobnost samoregulacije i remete svakodnevni život, igru i učenje. Teškoće spavanja i/ili hranjenja djeluju nepovoljno na interakciju djeteta i roditelja. Stoga je važno rano uočiti znakove odstupanja u senzomotoričkom razvoju, savjetovati roditelje o pravilnom postupanju i što prije dijete i roditelje uključiti u preventivne postupke, odnosno primjereni oblik terapije ako je potrebno.
Polaznici će upoznati tijekom prva dva dana, najnovije znanstvene spoznaje o razvoju djeteta, posebice regulaciji, mogućnosti rane dijagnostike poremećaja i postupke dokazane dobre prakse rada s dojenčadi.
Tijekom srijede posebno će se obrađivati poremećaj senzorne integracije, a u četvrtak i petak prikazat će se praktični rad – utvrđivanje postojanja poremećaja i konkretno pomaganje djetetu i roditeljima.

Voditeljice:

Carola Wiesbauer, dipl. fizioterapeut, Vojta i NRT Bobath terapeut, SIAT instruktorica, behaviuor terapeut prema Jansen/Streit, vlasnica priznate interdisciplirane prakse u Penzbergu, dopredsjednica Njemačkog društva senzorne integracije prema Ayres. Razvila i vodi stručna usavršavanja u primjeni senzorne integracije u odgoju i obrazovanju, sudjeluje u razvoju kliničkih smjernica za rad s dojenčadi s poremećajima regulacije u Njemačkoj, vodi stručna usavršavanja za rad s dojenčadi u okviru koncepta IntraActPlus. Područja kliničkog i stručnog interesa jesu senzorna integracija i učenje i poremećaji reglacije dojenčeta.

Prof. dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med, specijalist pedijatrije i pedijatrijske neurologije, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Zdravstvenom Veleučilištu, područje kliničkog i znanstvenog interesa je perinatalno oštećenje mozga, klinički pristup i metode slikovnog prikaza (UZV i MRI).

Stručno usavršavanje odvijat će se na engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski.
Pripremljeni su pismeni materijali prema odabiru voditeljica. Polaznici će dobiti potvrdnicu Akademije za razvojnu rehabiitaciju i GSID /Njemačkog društva za senzornu integraciju prama Ayres.
2016 Dojence program