Marte Meo – moć ‘dobrih’ slika / prirodna potpora djeci i mladima bez roditelja

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
i
MARTE MEO® International, Eindhoven
i
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Vrijeme održavanja:
06.05.2016. – 06.05.2016.
Mjesto održavanja:
Kuća za djecu ‘Blaženi Alojzije Stepinac’, Brezovička cesta 98, Brezovica

Obavijesni tečaj je namijenjen:
• svima koji se bave djecom bez roditelja (socijalnim radnicima, medicinskim sestrama, časnim sestrama, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, fizioterapeutima, radnim terapeutima, odgojiteljima, učiteljima, profesorima, pedagozima…)
• udomiteljima i usvojiteljima

Marte Meo je latinski izraz koji se prevodi ‘vlastitim snagama‘. Misao vodilja Marte Meo prirodne potpore razvoja je postizanje napredovanja osoba u razvoju njihovim vlastitim snagama..
Marte Meo temelji se na pomnoj analizi snimaka svakodnevnih interakcija i pronalaženju prilika za napredovanje. Promatranjem video snimaka moguće je uvidjeti kada se u svakodnevnim situacijama javlja prilika za razvoj. Moguće je jasno odrediti što se događa i razlučiti zašto to doprinosi napredovanju.
Tijekom ovog stručnog usavršavanja polaznici će upoznati Mate Meo elemente – elemente podupiruće komunikacije i doživjeti na snimkama Marte Meo način rada s djecom i mladima i što se njime može postići. Pri tome će razviti sposobnost zamjećivanja i uvida tijekom odvijanja svakodnevnih interakcija. Proširiti će vlastiti pogled i jasno odrediti kako se može ciljano ohrabrivati i podupirati djecu da bi razvila komunikacijske socijalne i emocionalne vještine koje su im neophodne za uspješno suočavanje s okolinom i samima sobom. Marte Meo način gledanja pomoći će da u praksi ostvare bolju suradnju i time povečaju učinkovitost svog stručnog rada.

Voditeljica:
Hildegard Rausch – voditeljica Marte Meo prakse u Darmstadtu, majka dvije rođene kćeri i usvojenog sina.
Marte Meo terapeutkinja i Marte Meo licencna supervizorica, sistemska terapeutkinja, gostujuća docentkinja na Koelnskom institutu za savjetovanje i pedagoško usavršavanje/ Kölner Institut für Beratung und pädagogische Professionalisierung.
Primjenjuje s velikim uspjehom Marte Meo u direktnom radu s djecom i mladima. Objavila u izdanju Marte Meo International priručnik o radu s mladima ” Mir komm’t nichts an/ Ništa mi ne pada na pamet” i koautorica ”Marte Meo: eine Einladung zur Entwicklung” /Marte Meo:poziv na razvoj. Već niz godina pomaže razvijanje Marte Meo mreže u Hrvatskoj. Posebno područje interesa je rad sa djecom i mladima bez roditelja, koja su usvojena odnosno udomljena..

Obavijesni tečaj održat će se na njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski i bit će prijavljen za bodovanje stručnim komorama.

 

2015 marte meo program