Poticaj razvoja primjerenom igrom

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
i
Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb

Vrijeme održavanja:
27.03.2015. – 28.03.2015.
Mjesto održavanja:
Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb
Nazorova 47, Zagreb

Obavijesni tečaj je namijenjen:
• stručnjacima u odgoju i obrazovanju – odgojiteljima, učiteljima, profesorima, pedagozima, logopedima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, fizioterapeutima, radnim terapeutima
• roditeljima

Igra je aktivnost kojom svako dijete razvija sposobnosti i vještine. Maria Montessori pažljivim je promatranjem djece utvrdila da djeci treba da bi napredovala dati primjerenu ponudu predmeta kojima će se igrati i pomoći im posebnim držanjem odrasle osobe. Danas se predmeti za igru pažljivo oblikuju i razvijaju u skladu sa spoznajama o sticanju znanja i vještina. Ponašanje odraslih se pomno razmatra i uvježbava prema ciljevima odgojno obrazovnih postupaka.

Moderna tehnologija koja je olakšala video snimanja i reprodukciju snimljenih materijala omogućila je uvid u elemente ponašanja. Maria Aarts je pažljivim promatranjem svakodnevnih interakcija uočila prirodne obrasce kojima se podupire razvoj. Razvila je ”Marte Meo” metodu” – metodu kojom osobe napreduju ”svojim vlastitim snagama”/mars martis na latinnskom/. Marte Meo omogućuje da se odredi ”Kada ? Što? i Zašto?” svakodnevnih interakcija.
Polaznici će dobiti odgovor na pitanja Kada? Što? Zašto? – u svezi s igrom.. Dobit će jednostavne, svima razumljive, u svakodnevnim interakcijama izvedive naputke: Kad nešto napraviti? Što napraviti? Zašto to napraviti? kako bi omogućili djeci da igrajući se napreduju vlastitim snagama.