Kineziološka dijagnostika dojenčadi prema Vojti

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska i
Internationale Vojta Gesellschaft e.V/Međunarodno Vojta udruženje, Siegen, Njemačka
Vrijeme održavanja:
29.03.2017. – 02.04.2017.
Mjesto održavanja:
Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Stručno usavršavanje namijenjeno je isključivo liječnicima specijalistima – pedijatrima, neonatolozima, fizijatrima, ortopedima i liječnicima obiteljske medicine odnosno specijalizantima navedenih struka.
Neurokineziološkom dijagnostikom po Vojti mogu se u prvoj godini života djeteta rano dijagnosticirati centralni poremećaji motoričkog razvoja.
Tijekom stručnog usavršavanja polaznici će upoznati temeljne aspekte normalnog i poremećenog motoričkog razvoja djeteta, posturalne reakcije u normalnom i abnormalnom obliku, neonatalnu refleksologiju kao i indikacije i načela fizioterapijskog tretmana prema Vojti.
Broj polaznika je ograničen na 20.
Polaznici će dobiti potvrdnice Međunarodnog Vojta udruženja. Stručno usavršavanje je bodovano od strane Hrvatske liječničke komore.

2017 4 vojta